0
แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.4 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดเป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดคำนวณ และการใช้เหตุผล
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 "วิชาคณิตศาสตร์" เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สพฐ. (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียน สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

สารบัญ

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวก การลบ
บทที่ 3 เรขาคณิต
บทที่ 4 การคูณ
บทที่ 5 การหาร
บทที่ 6 แผนภูมิแท่ง ตาราง
บทที่ 7 รูปเรขาคณิตสองมิติ
บทที่ 8 เศษส่วน
บทที่ 9 เวลา
บทที่ 10 ทศนิยม
บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หารระคน

- ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดที่ 79-87

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อ่านทบทวน พร้อมทำแบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่าง ๆ
- ปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงตามหลักสูตร พ.ศ. 2551 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161005346 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน