0
แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.4 +เฉลย
ตรงตามมาตรฐานของ สสวท. หลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดเป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสังเกต และการใช้เหตุผล
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมสรุปสาระความรู้วิทยาศาสตร์อย่างกระชับ เข้าใจง่าย เนื้อหาตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สพฐ. และ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ทั้งยังตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียน เด็กๆ สามารถทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ซึ่งสามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสุริยะและพลังงานแสง
บทที่ 2 การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา
บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช
บทที่ 4 พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต
บทที่ 5 ระบบสุริยะและพลังงานแสง
บทที่ 6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 7 อัลกอริธึมและโฟลวชาร์ต
บทที่ 8 ข้อมูลส่วนตัวและการเคารพสิทธิ์บุคคลอื่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162009082 (ปกอ่อน) 100 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 6 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน