0
ลด 10%
แบบหัดอ่านภาษาไทย ฝึกประสมสระ ตัวสะกด และผันวรรณยุกต์
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นระบบ และเหมาะสมกับวัย หลักการอ่านพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ พร้อมการประสมคำ อ่านสนุก อ่านคล่อง ครบในเล่มเดียว
หนังสือ121.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระ ตัวสะกด และการผันวรรณยุกต์ อย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้คล่องแคล่ว สำหรับเด็กน้อยวัยอนุบาลถึงระดับประถมต้นทุกคน ทั้งพยัญชนะไทย 44 ตัว สระไทย 32 เสียง มาตราตัวสะกด สระลดรูป-เปลี่ยนรูป อักษร 3 หมู่ รูปและเสียงวรรณยุกต์ การผันอักษรกลาง-สูง-ต่ำ อ่านง่าย อ่านสนุก อ่านครบในเล่มเดียว!

สารบัญ

ฝึกประสมสระ
- พยัญชนะไทย 44 ตัว
- สระไทย 32 เสียง
- สระอา
ฯลฯ

ฝึกประสมตัวสะกด
- มาตราตัวสะกด
- สระลดรูป-เปลี่ยนรูป
- ข้อควรจำ
ฯลฯ

ฝึกผันวรรณยุกต์
- อักษร 3 หมู่
- รูปและเสียงวรรณยุกต์
- การผันอักษรกลาง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409186 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 190 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน