0
แบบหัดอ่านภาษาไทย ฝึกประสมสระ ตัวสะกด และผันวรรณยุกต์
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นระบบ และเหมาะสมกับวัย หลักการอ่านพยัญชนะ พร้อมการอ่านพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ พร้อมการประสมคำ อ่านสนุก อ่านคล่องครบในเล่มเดียว
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นระบบ และเหมาะสมกับวัย หลักการอ่านพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ พร้อมการประสมคำ อ่านสุก อ่านคล่อง ครบในเล่มเดียวรูปภาพสวยงาม ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง

สารบัญ

ฝึกประสมสระ
- พยัญชนะไทย 44 ตัว
- สระไทย 32 เสียง
- สระอา
ฯลฯ

ฝึกประสมตัวสะกด
- มาตราตัวสะกด
- สระลดรูป-เปลี่ยนรูป
- ข้อควรจำ
ฯลฯ

ฝึกผันวรรณยุกต์
- อักษร 3 หมู่
- รูปและเสียงวรรณยุกต์
- การผันอักษรกลาง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415248 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 190 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน