0
แบบหัดอ่าน ก ไก่ คุณธรรม (PDF)
แบบหัดอ่าน ก ไก่ คุณธรรม เล่มนี้ จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกอ่านออกเสียงเเละเรียนรู้พยัชณะไทยทั้ง ๔๔ ตัว โดยเเต่ละตัวจะมีคำคล้องจองสั้น ๆ
หนังสือ152.00 บาท
e-books(PDF) ?125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            แบบฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ก – ฮ ทั้ง 44 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีคำคล้องจองสั้นๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักที่เด็กๆ ควรรู้ เด็กๆ จะได้รับความเพลิดเพลินตามจังหวะการอ่าน และเรียนรู้เนื้อหาของคำคล้องจองไปพร้อมกัน โดยครูหรือผู้ปกครองได้ช่วยเด็กๆ ให้อ่านตาม หรืออ่านพร้อมกันเป็นกลุ่ม
แบบหัดอ่านพยัญชนะไทย ก – ฮ, บทร้อยกรองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ, กิจกรรมเสริมทักษะด้วยภาพระบายสีและสติกเกอร์สี่สีสวยงาม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160025503 (PDF) 48 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน