0
ลด 10%
แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Excel 2003
เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือแบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Excel 2003 เล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาสม

สารบัญ


สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง Windows XP

 • หน่วยที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง User Account

 • หน่วยที่ 2 การดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • หน่วยที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม ฟอนต์ และเครื่องพิมพ์

 • หน่วยที่ 4 การใช้งาน Control Panel และการปรับแต่ง Windows

 • หน่วยที่ 5 เปิดโลกบันเทิงกับ Windows XP

 • ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel 2003

 • หน่วยที่ 1 แนะนำการใช้โปรแกรม Excels

 • หน่วยที่ 2 การตกแต่งสมุดงาน

 • หน่วยที่ 3 การใช้สูตรและฟังก์ชัน

 • หน่วยที่ 4 การสร้างแผนภูมิ

 • หน่วยที่ 5 การพิมพ์เอกสาร Excel

 • หน่วยที่ 6 การทำงานกับฐานข้อมูล
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742122199 (ปกอ่อน) 224 หน้า
  ขนาด: 170 x 220 x 12 มม.
  น้ำหนัก: 365 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 07/2006
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน