0
ลด 10%
แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & PowerPoint 2003
พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP เช่น การปรับแต่ง Windows XP, การ Log On และการจัดการกับ User Account
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP เช่น การปรับแต่ง Windows XP, การ Log On และการจัดการกับ User Account เป็นต้น   ในส่วนที่ 2 จะสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เช่น แนะนำโปรแกรม PowerPoint 2003, การสร้างตาราง และการสร้างงานนำเสนอ เป็นต้น โดยเนื้อหาได้อธิบายไว้อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบในแต่ละขั้นตอน ทำให้เข้าใจง่าย และในแต่ละท้ายบทยังมีแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง Windows XP
หน่วยที่ 1 การ Log On และการจัดการกับ User Account
หน่วยที่ 2 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
หน่วยที่ 3 การปรับแต่ง Windows XP
หน่วยที่ 4 การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsft PowerPoint 2003
หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม PowerPoint 2003
หน่วยที่ 2 การเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ
หน่วยที่ 3 การสร้างสไลด์แบบหัวข้อย่อยและเลขลำดับ
หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง
หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือวาดรูป Drawing Tool
หน่วยที่ 6 ผังองค์กรและไดอะแกรมแบบต่างๆ
หน่วยที่ 7 การแทรกภาพและมัลติมีเดีย
หน่วยที่ 8 การนำเสนองานและการกำหนดลูกเล่น
หน่วยที่ 9 สไลด์แบบเท็มเพลตและสไลด์ต้นแบบ
หน่วยที่ 10 การพิมพ์งานนำเสนอ
หน่วยที่ 11 การสร้างจุดเชื่อมโยงและนำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฉบับ Windows XP & PowerPoint 2003

หนังสือชุดนี้มี 4 เล่ม สำหรับเล่มนี้นำเสนอการใช้งาน PowerPoint 2003 ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ
มีแบบทดสอบท้ายบทเพื่อวัดและประเมินผล

คำนิยม
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ
มีแบบทดสอบท้ายบทเพื่อวัดและประเมินผล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742124199 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 439 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน