0
แบบเรียนเร็วภาษาไทย ฝึกผันวรรณยุกต์ เล่ม 2
หนังสือสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ ให้อ่านออก เขียนได้
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกผันวรรณยุกต์ โดยนำพยัญชนะไทยมาประสมกับสระ พร้อมกับสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ ให้เด็ก ๆ อ่านออก เขียนได้ เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก โดยมีภาพประกอบน่ารักที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- พยัญชนะไทยและสระไทย
- วรรณยุกต์
- อักษรสามหมู่
- การผันวรรณยุกต์อีกษรกลาง
- การผันวรรณยุกต์อักษรสูง
- การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ
- อักษรควบ
- อักษรนำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163920058 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 150 x 217 x 3 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน