0
แบบเรียนและแบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 (Book Set)
หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด และซีดี เสียง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดย "อาจารย์กัวเซ่าเหมย" ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด และซีดีเสียง

    "แบบเรียนภาษาจีน" ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีนใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อ และสัทอักษรพินอิน อีกทั้งยังได้สอดแทรกวัฒนธรรมของจีนและการนำเสนอเรื่องราวด้วยการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งนอกจากจะเหมะสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว ยังเหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาจีน

    "แบบฝึกหัด" ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 โดยในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดของแต่ละบทในแบบเรียน ไม่ว่าจะเป็น แบบทดสอบการฟัง การโยงเส้นจับคู่ระหว่างเสียงสัทอักษรพินอินและภาพประกอบ การฝึกหัดการเขียนตามขีดลำดับอักษรจีนที่ถูกวิธีและจดจำคำศัพท์โดยมีการฝึกเขียนเป็นคำ และเป็นประโยคสั้น ๆ ฝึกการเขียนเสียงสัทอักษรพินอินโดยดูจากภาพประกอบการเติมคำลงในช่องว่าง โดยเลือกจากประโยคที่ให้และการตอบคำถาม เพื่อฝึกฝนและทบทวนสิ่้งที่ได้เรียนรู้มา โดยสามารถฝึกฝนและทบทวนทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้น
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหน้าแรกของแต่ละบทมี "QR Code" ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียนและแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018439 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 232 x 360 x 10 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน