0
แบบเรียนและแบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 6 (บรรจุซอง : Book Set : 2 เล่ม)
หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด และซีดี เสียง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบเรียนและแบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 6 (Book Set)" เล่มนี้ ประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด และซีดีเสียงประกอบการเรียนการสอน จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง เขียนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน เป็นชุดแบบเรียนสำหรับนักเรียนระดับที่ 3 เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์ที่ใช้ใน กิจวัตรประจำวัน ชีวิตในโรงเรียน ประเทศต่าง ๆ ฯลฯ

    รวมทั้งฝึกการอ่านนิทาน ซึ่งให้ความสนุกสนานและข้อคิด พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดเล่ม 6 ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 6 เพื่อฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ประกอบด้วยกิจกรรมการฟัง การฝึกโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำโดยดูจากภาพ การฝึกเขียนอักษรจีน และการเรียงประโยค นอกจากนี้คำศัพท์ภายในเล่มสามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
2. นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีน ผ่านตัวอักษรพินอิน
3. เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
4. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จาก การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010020043 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 212 x 282 x 13 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน