0
แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ : Samples and Practical Guides for Contract Drafting in English
จัดทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ของผู้ขียน เหมาะที่จะเป็นคู่มือประจำตัวของนักกฎหมายสายธุรกิจผู้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงาน นิสิตนักศึกษาวิชากฎหมาย นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ตรวจแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดพลาดในฉบับพิมพ์ครั้งแรก และปรับปรุงเนื้อหาตามบทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกถึงฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กฎหมายขายฝาก กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภากรัฐ รวมถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย โดยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย จึงเหมาะที่จะเป็นคู่มือประจำตัวของนักกฎหมายสายธุรกิจผู้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงาน นิสิตนักศึกษาวิชากฎหมาย นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการทำงานการศึกษาเล่าเรียน และการประกอบธุรกิจ

สารบัญ

บทที่ 1 เทคนิคการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ
บทที่ 2 โครงสร้าง พิธีการ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการร่างสัญญา
บทที่ 3 องค์ประกอบและข้อสัญญาพื้นฐานของสัญญาส่วนใหญ่
บทที่ 4 ข้อสัญญาพิเศษที่มีในบางสัญญา (Special Provisions)
บทที่ 5 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์
บทที่ 6 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 7 ตัวอย่างสัญญาแลกเปลี่ยนสิ่งของ
บทที่ 8 ตัวอย่างสัญญาให้
บทที่ 9 ตัวอย่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์
บทที่ 10 ตัวอย่างสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038021 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก: 745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน