0
แปลงร่างธุรกิจด้วยลีน
เชื่อมโยงลีนและนวัตกรรมเข้ากับธุรกิจบริการ และการตลาดสมัยใหม่
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจ คือ Flow หรือการไหลไปของงาน และความเข้าใจเรื่อง Flow ในธุรกิจ จะช่วยให้เข้าใจได้อย่างกระจ่างชัดว่า อะไร คือความสามารถในการแข่งขัน สิ่งนี้ทำให้แนวความคิด "ลีน" สามารถแทรกซึมเข้าไปในทุกๆ ธุรกิจ ในทุกๆ การทำงาน ทั้งด้านการผลิต การออกแบบ การบริการ การบริหาร ทุกฟังก์ชั่นงานในบริษัท

    หลายคนที่เคยรู้จักหรือได้ยินเรื่องลีนมาบ้าง อาจมีคำถามสงสัย... ลีนมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับธุรกิจหรือการค้าขาย เพราะเท่าที่รู้มา ลีนมักใช้กันอยู่ในโรงงาน? ทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพราะมันสร้าง Disruption ที่ได้ผลแรง เราควรต้องรีบทำ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน? ระหว่างลีน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มีอะไรเกี่ยวข้องกัน?

    หลักการลีน คือการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า โดยให้มีความสูญเปล่าน้อยที่สุดหรือใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด นี่เป็นหลักใหญ่ของลีน หนังสือเล่มนี้เขียนถึงการผสมผสาน 3 กระแสหลักในการบริหารธุรกิจ นั่นคือ ลีน/นวัตกรรม/เทคโนโลยี โดยใช้ปรัชญาลีนเป็นกรอบใหญ่ของทั้ง 3 สิ่ง และเป้าหมายของการใช้ 3 สิ่งนี้มาผสมกัน นั่นคือ การสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน และการเจริญเติบโตให้ธุรกิจ

สารบัญ

Chapter 1 ลีนกับธุรกิจ
Chapter 2 เสียงรอบ ๆ ธุรกิจ
Chapter 3 ความพึงพอใจ
Chapter 4 กาวัดความพึงพอใจและหาโอกาสปรับปรุง
Chapter 5 การไหลของงาน
Chapter 6 เข้าใจความสูญเปล่า
Chapter 7 ลีนก่อน หรือ เทคโนโลยีก่อน
Chapter 8 ความต้องการและกำลังการผลิต
Chapter 9 ปรับปรุงการไหลด้วยลีน
Chapter 10 ลดส่วนเกินด้วยลีน
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ทำให้เกิดหลักในการมองคุณค่า และความสูญเปล่าที่สามารถเชื่อมโยงไปทุกกระบวนการทำงานซึ่งเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและผลกำไร...เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สนใจและผู้ที่กำลังมองหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อการเติบอย่างยั่งยืนอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์- ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
แปลงร่างธุรกิจด้วยลีน เล่มนี้ ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัยเขียนให้เราได้เข้าใจแจ่มแจ้ง อย่างเป็นระบบถึงเป้าหมาย ความหมายแนวคิดแนวทาง กระบวนการวิธีการประเด็นสำคัญกรณีตัวอย่างบทเรียนความสำเร็จความผิดพลาดขององค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เราได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วดร.กิตตวัฒน์ อุชุปาละนันท์- ประธานสถาบันนวัตกรรม OMEGAWORLDCLASS
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมุ่งเน้นการนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติให้ได้ผลจริงด้วยหลักการวัดคุณค่าที่แท้จริง (VQ : Value Quotient)ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง- Managing Director บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169334507 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บีเอ็มจี. เบรกธรู เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน