0
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา
แนวการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยเน้นสมองเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ (BBL) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สมศ.
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แผนกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา" คือ แผนการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบจิตปัญญา โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและใช้สมองเป็นฐานของการเรียนรู้ (BBL) เนื้อหาในเล่มได้บูรณาการกิจกรรม 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมาประยุกต์ให้เข้ากับเรื่องที่เรียน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบจิตปัญญาลื่นไหลต่อเนื่องสร้างความพอใจให้กับผู้เรียน โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของ "พิอาเจห์ บรูเนอร์ ไวกอด สกี" จิตวิทยาพัฒนาการ และศาสตร์ทางการศึกษา มากำหนดเป็นแนวทาง

สารบัญ

- บทนำ
- แนวคิดจิตปัญญา
- การเรียนการสอนแบบจิตปัญญา
- การเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญา
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก A B C D P
- การสร้างความสมบูรณ์ในการเรียนการสอนแบบจิตปัญญา
- ขั้นตอนการทำแผนการเรียนระยะยาว และกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญา
- แผนกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับชั้นอนุบาล 1
- แผนกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับชั้นอนุบาล 2
- แผนกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับชั้นอนุบาล 3
- สื่อการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

- แนวการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยเน้นสมองเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ (BBL) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สมศ. เขียนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน เชื่อถือได้ นำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164412699 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 180 x 252 x 14 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน