0
แผนที่จังหวัดกระบี่
แผนที่กายภาพ แสดงภูเขา-แม่น้ำ พร้อมเส้นแบ่งเขตจังหวัดและอำเภอ แสดงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่สำคัญพร้อมเส้นทางโดยละเอียด แผนที่ครอบคลุมจังหวัดข้างเคียง เจาะลึกจังหวัดกระบี่
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่จังหวัดกระบี่" แผนที่จังหวัดกระบี่ แสดงลักษณะกายภาพ แบ่งสีระดับความสูง แม่น้ำ ภูเขา เส้นทางคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และสถานที่สำคัญโดยรอบ

    ขนาด 66 x 99 เซนติเมตร

    มาตราส่วน 1 : 30,000 - 160,000

    "Province of Thailand" Topographical map with Province and district borderline. Tourist Attraction, Residence, Important place and travel route. Map cover surrounded provinces and city map of Krabi.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851369
ขนาด: 150 x 266 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน