0
แผนที่จังหวัดเชียงราย
แผนที่ฉบับกายภาพและการท่องเที่ยว Physical and travel map 2 languages Thai-English
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่จังหวัดเชียงราย" แผนที่ฉบับกายภาพและการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ฉบับ 2 ภาษา ภาษาไทย-อังกฤษ แผนที่ ขนาด 66 x 99 cm. มาตราส่วน 1 : 20,000 - 1 : 200,000 แสดงที่ตั้งภูเขา แม่น้ำ ลักษณะทางกายภาพ เส้นแบ่งชั้นความสูง ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เส้นทางคมนาคม จุดผ่านแดน ถนนทุกระบบ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท พร้อมหลัก กม. แยกจังหวัด อำเภอ ลงรายละเอียด อบต. และหมู่บ้านสำคัญ แสดงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ที่พัก สน. สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ครอบคลุมจังหวัดข้างเคียงและเจาะลึกจังหวัดเชียงราย

    Map of Chang Rai, A topographic map show height, rivers, mountains, transportation routes, tourist attractions, accommodations and important places.
- Topographical map with province and district borderline.
- Tourist Attraction, Residence, Important place and travel route.
- Map cover surrounded provinces and city map of Chiang Rai.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851345
ขนาด: 155 x 270 x 6 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน