0
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
แผนที่กายภาพ แสดงภูเขา-แม่น้ำ พร้อมเส้นแบ่งเขตจังหวัดและอำเภอ แสดงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่สำคัญพร้อมเส้นทางโดยละเอียด แผนที่ครอบคลุมจังหวัดข้างเคียง และ เจาะลึกจังหวัดเชียงใหม่
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่จังหวัดเชียงใหม่" ฉบับ 2 ภาษา ภาษาไทย-อังกฤษ แผนที่ ขนาด 66 x 99 cm. มาตราส่วน 1 : 10,000 - 370,000 แสดงลักษณะกายภาพ แบ่งสีระดับความสูง แม่น้ำ ภูเขา พร้อมเส้นแบ่งเขตจังหวัดและอำเภอ แสดงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่สำคัญพร้อมเส้นทางโดยละเอียด แผนที่ครอบคลุมจังหวัดข้างเคียง และ เจาะลึกจังหวัดเชียงใหม่

    Map of Chiang Mai, Display height, rivers, mountains, transportation routes, tourist attractions, accommodations and important places.
- Topographical map with province and district borderline.
- Tourist Attraction, Residence, Important place and travel route.
- Map cover surrounded provinces and city map of Chiang Mai.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851598
ขนาด: 152 x 271 x 4 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน