0
แผนที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
แผนที่ภูมิภาคเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย แสดงท่าเรือ เมืองหลวง และเมืองสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพียบพร้อมด้วยข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละประเทศ
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)" แสดงข้อมูลโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลวง ท่าเรือ เมืองสำคัญ และเมืองหลวงของแต่ละประเทศ พร้อมด้วยตารางแสดงข้อมูลสำคัญของแต่ละประเทศ

    ขนาด 75 x 100 เซนติเมตร
    มาตราส่วน 1 : 9,000,000

    "Asean Southeast Asia" Political map of multi-purpose usage. Capital city, town, seaport, important city and Island. Information table for each country in Southeast Asia.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851390
ขนาด: 149 x 268 x 5 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน