0
แผนที่ประเทศไทย - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekhong Subregion)
แสดงทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้ แสดงเส้นทางคมนาคม จุดผ่านแดน สถานที่ท่องเที่ยว มรดกโลก Size (ขนาด) 75 x 100 เซนติเมตร / Scale (มาตราส่วน) 1 : 2,600,000
ราคาพิเศษ150.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่ประเทศไทย - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekhong Subregion)" แสดงทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้ แสดงเส้นทางคมนาคม จุดผ่านแดน สถานที่ท่องเที่ยว มรดกโลก

    All Countries in GMS and South China. All route, Border Crossing, POL and World Heritage Site.

    Size (ขนาด) 75 x 100 เซนติเมตร

    Scale (มาตราส่วน) 1 : 2,600,000

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851550
ขนาด: 150 x 263 x 2 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน