0
แผนที่ประเทศไทย และโครงการในอนาคต
แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด แสดงเส้นทางคมนาคมโดยละเอียด ทั้งของไทยและอนูภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แบ่งสีแสดงแต่ละจังหวัด อำเภอ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ พร้อมแสดงโครงการคมนาคมในอนาคตของประเทศไทยโดยละเอียด
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่ประเทศไทย และโครงการในอนาคต" แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด แสดงเส้นทางคมนาคมโดยละเอียด ทั้งของไทยและอนูภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS : Greater Mekong Subregion) แบ่งสีแสดงแต่ละจังหวัด อำเภอ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานที่ราชการ อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว จุดผ่านแดน สนามบิน ท่าเรือสำคัญ เป็นต้น พร้อมแสดงโครงการคมนาคมในอนาคต (Future Transportation Project) ของประเทศไทยโดยละเอียด

    - Political map sepearte each region and province by color
    - National and provincial highway
    - District, Tourist Attraction and Border Checkpoint

    ขนาด : 75 x 100 cm.

    มาตราส่วน : 1 : 1,650,000 - 4,000,000

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851543
ขนาด: 150 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน