0
แผนที่ประเทศไทย และโครงการในอนาคต
แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมโดยละเอียดของไทยและอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขง (GMS) พร้อมแสดงโครงการคมนาคมในอนาคตที่สำคัญของไทย
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่ประเทศไทย และโครงการในอนาคต" ฉบับ 2 ภาษา ภาษาไทย-อังกฤษ แผนที่ ขนาด 75 x 100 cm. มาตราส่วน 1 : 1,650,000 - 400,000 แสดงลักษณะทางภูมิภาค แยกสีภาค และจังหวัด แสดงทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด แสดงอำเภอ สถานที่ท่องเที่ยว และจุดผ่านแดน

- Politcal Map Sapearte Each Region and Province by Color
- National and Provincial Highway
- District Tourist Attraction and Border Checkpoint

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851659
ขนาด: 150 x 267 x 4 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน