0
แผนที่พัทยาและภาคตะวันออก
แผนที่สองภาษา พัทยาและภาคตะวันออก แผนที่เกาะท่องเที่ยว ขนาด 66 x 99 ซม. มาตราส่วน 1:15,000 - 400,000 แผนที่กายภาพ แสดงภูเขา-แม่น้ำ พร้อมเส้นแบ่งเขตจังหวัด ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน สถานที่ราชการ
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

 "แผนที่พัทยาและภาคตะวันออก" แผนที่สองภาษา ไทย-อังกฤษ พัทยาและภาคตะวันออก และแผนที่เกาะท่องเที่ยว ขนาด 66 x 99 ซม. มาตราส่วน 1:15,000 - 400,000 แผนที่กายภาพ แสดงภูเขา-แม่น้ำ พร้อมเส้นแบ่งเขตจังหวัด ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เส้นทางคมนาคม และจุดผ่านแดน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ เนื้อหาภายใน ครอบคลุมภาคตะวันออกและข้างเคียง จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, ระยอง, ลพบุรี, สระแก้ว, สระบุรี และส่วนขยายเกาะในภาคตะวันออก

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851314
ขนาด: 155 x 270 x 4 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน