0
แผนที่ยุทธศาสตร์ : Strategy maps
ผู้เขียน David P. Norton, Robert S. Kaplan
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

' แผนที่ยุทธศาสตร์ ' เป็นหนังสือที่แสดงหรือสาธิตกิจกรรมต่างๆในองค์กรซึ่งเชื่อมโยงกับมุมมองทั้งสี่ประการจาก Balanced Scorecard โดยสาระสำคัญที่สุดเสนอว่าองค์กรทุกองค์กรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงหาผลกำไร หรือไม่แสวงหาผลกำไรต่างตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่โดยเหตุที่ว่าองค์กรส่วนมากจะไปให้ความสนใจต่อสินทรัพย์ที่สัมผัสจับต้องได้เพราะง่ายและชัดเจน จึงทำให้สินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ขาดกระบวนการในการจัดการเพื่อนำออกมาหรือถูกแปลงออกมาเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้ หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอนใหญ่ ๆ ด้วยกัน และมีทั้งหมด 15 บท แต่ละบทมีกรณีศึกษาจากองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นทิศทางในการจัดการองค์กรของตนเองจนประสบความสำเร็จ

สารบัญ


สารบัญ

 • ตอนที่หนึ่ง ภาพรวม

 • 1.บทนำ

 • 2.แผนที่ยุทธศาสตร์

 • ตอนที่สอง กระบวนการในการสร้างคุณค่า

 • 3.กระบวนการในภาคการบริหารการปฏิบัติการ

 • 4.กระบวนการในการบริหารลูกต้า

 • 5.กระบวนการของนวัตกรรม

 • 6.กระบวนการว่าด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับและต่อสังคม

 • ตอนที่สาม ว่าด้วยสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้

 • 7.การสร้างความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้กับยุทธศาสตร์แห่งวิสาหกิจ

 • 8.ความพร้อมของทรัพยากรบุคคล

 • 9.ความพร้อมของทุนทางสารสนเทศ

 • 10.ทุนว่าด้วยความพร้อมต่อการจัดแจงปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร

 • ตอนที่สี่ ว่าด้วยหลักยุทธศาสตร์ และว่าด้วยแผนที่ยุทธศาสตร์

 • 11.สร้างยุทธศาสตร์ของท่านจากขุมทรัพย์บนแผนที่ยุทธศาสตร์

 • 12.ยุทธการว่าด้วยการวางแผนงาน

 • ตอนที่ห้า กรณีศึกษาจากกลุ่มต่าง ๆ

 • 13.องค์กรเอกชน

 • 14.องค์กรที่มาจากหน่วยงานของรัฐ

 • 15.องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  - หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสือ 109 หนังสือควรอ่าน
  จาก นายกฯ ทักษิณ
  ซึ่งเป็นหนังสือที่นายกรัฐมนตรี
  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แนะนำ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749535308 (ปกอ่อน) 442 หน้า
  ขนาด: 143 x 209 x 27 มม.
  น้ำหนัก: 435 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, สนพ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 10/2004
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน