0
แผนที่โลก 7 ทวีป
แบ่งเขตการปกครองของแต่ละประเทศด้วยสี แสดงเมืองหลวง เมืองสำคัญ ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ ถนนสายหลักที่เชื่อมแต่ละประเทศ และระดับน้ำทะเล เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป การศึกษา การลงทุน และสำหรับผู้สนใจทั่วไป
ราคาพิเศษ100.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่โลก 7 ทวีป" แบ่งเขตการปกครองของแต่ละประเทศด้วยสี แสดงเมืองหลวง เมืองสำคัญ ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ ถนนสายหลักที่เชื่อมแต่ละประเทศ และระดับน้ำทะเล เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป การศึกษา การลงทุน และสำหรับผู้สนใจทั่วไป

    ขนาด : 100 x 75 เซนติเมตร

    มาตราส่วน : 1 : 20,000,000

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851468
ขนาด: 153 x 268 x 7 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน