0
แผนที่โลก 7 ทวีป
แผนที่ ทางหลวง ถนน เมืองหลวง เมืองสำคัญ ท่าเรือ แสดงเส้นแบ่งเขตประเทศ
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "แผนที่โลก 7 ทวีป" ฉบับ 2 ภาษา ภาษาไทย-อังกฤษ แผนที่ ขนาด 100 x 75 cm. มาตราส่วน 1 : 20,000,000 แบ่งสีเขตการปกครอง แสดงเส้นละติจูด โซนเวลา เมืองหลวง เมืองสำคัญ เมืองท่า สถานที่ทางภูมิศาสตร์ ทางหลวง เส้นทางเดินเรือที่สำคัญ

- Political Map of The World With Latitude, Longitude and Timezone
- Capital, Major City, Port and Interesting Geological Place
- Major Highway and Shiping Route Aroung The World

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744851642
ขนาด: 150 x 267 x 4 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน