0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อน และไม่แน่นอน
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาเกี่ยวกับกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อน และไม่แน่นอนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศที่มีข้อผูกพันการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่อาจเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ นำเสนอพร้อมนโยบายของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ท้ายเล่มยังมีแนวข้อสอบปรนัยให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- ปฐมบท
- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- หน่วยงานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162580727 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน