0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
สรุปสาระสำคัญ มี 9 บท ให้ใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึง 30 กันยายน 2559 ผนวก "กยน." และ "กยอ." ดัชนีค้นหา
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สำคัญ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 9 บท ที่ให้ใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึง 30 กันยายน 2559 ผนวกกับ "กยน." และ "กยอ." พร้อมดัชนีคำค้นที่ช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

- สรุปสาระสำคัญ
1. ความนำ
2. ประเมินสถานการณ์
3. แนวคิด
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. การบริหารจัดการแผน

บทที่ 1 การประเมินสถานการณ์ของประเทศ
บทที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่ 3 ยุทธ์ศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745209213 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 133 x 186 x 12 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน