0
แผนภาพช่วยจำ คณิต ม.2
สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพแบบกระชับ เพื่อให้เข้าใจและจดจำง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือทบทวนก่อนสอบ ใช้เตรียมความพร้อมในการสอบเพิ่มคะแนนทั้งกลางภาคและปลายภาค ภาพประกอบชัดเจนสวยงาม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาคณิตศาสตร์สามารถสร้างความท้าทายให้เด็กสนุกกับการเรียนได้ ด้วยการใช้แบบฝึกที่หลากหลาย และคำอธิบายเพื่อไขข้อข้องใจให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือแก้ไขโจทย์ไม่ได้ สำหรับแผนภาพช่วยจำคณิต ม.2 ได้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

สารบัญ

แผนภาพ
บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 ิสมบัติของเลขยกกำลัง
ฯลฯ

แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
แบบฝึกหัดบทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
แบบฝึกหัดบทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
แบบฝึกหัดบทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
แบบฝึกหัดบทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
ฯลฯ

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493377 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 12 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน