0
แผนภาพช่วยจำ ภาษาไทย ม.4
สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพแบบกระชับ เพื่อให้เข้าใจและจดจำง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือทบทวนก่อนสอบ ใช้เตรียมความพร้อมในการสอบเพิ่มคะแนนทั้งกลางภาคและปลายภาค ภาพประกอบชัดเจนสวยงาม เนื้อหาอ่านง่าย
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาไทยคือวิชาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นภาษาประจำชาติ ผู้เรียนควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญของสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกมาเป็นแผนภาพ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยตรวจทานองค์ความรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ทบทวนก่อนสอบจนเกิดการเรียนรู้ที่แม่นยำมากขึ้นสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

สารบัญ

แผนภาพ
บทที่ 1 เรื่องความรู้และข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับภาษา
บทที่ 2 เรื่องเสียง
บทที่ 3 เรื่องอักษร
บทที่ 4 เรื่องคำ
บทที่ 5 เรื่องการสื่อสารของมนุษย์
ฯลฯ

แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดบทที่ 1 เรื่องความรู้และข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับภาษา
แบบฝึกหัดบทที่ 2 เรื่องเสียง
แบบฝึกหัดบทที่ 3 เรื่องอักษร
แบบฝึกหัดบทที่ 4 เรื่องคำ
แบบฝึกหัดบทที่ 5 เรื่องการสื่อสารของมนุษย์
ฯลฯ

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1 เรื่องความรู้และข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับภาษา
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 เรื่องเสียง
เแลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 เรื่องอักษร
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 เรื่องคำ
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 เรื่องการสื่อสารของมนุษย์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493353 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน