0
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.2
แปลงเนื้อหามากมาย ให้กลายเป็นภาพช่วยจำแบบสั้นกระชับ สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่ายครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ ใช้ติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบทั้งสองภาคเรียน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.2" ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

สารบัญ

สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5

สาระเศรษฐศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3

สาระประวัติศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4

สาระภูมิศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306560 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 9 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน