0
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6
แปลงเนื้อหามากมาย ให้กลายเป็นภาพช่วยจำแบบสั้นกระชับ สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่ายครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ ใช้ติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบทั้งสองภาคเรียน
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6" ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

สารบัญ

สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5
- แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1 - 5

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
- แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1 - 4

สาระเศรษฐศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3
- แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1 - 3

สาระประวัติศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3
- แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1 - 3

สาระภูมิศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 2
- แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1 - 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307239 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 10 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน