0
แผ่นดินพระนารายณ์
ตามรอยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ แผ่นดินพระนารายณ์ ยุคแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมที่รุ่งเรืองสูงสุดในอาณาจักรอยุธยา
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กรุงศรีอยุธยา" อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย จาก พ.ศ. 1893-2310 เป็นระยะเวลากว่า 400 ปีแห่งการเป็นเมืองหลวง ทำให้พระนครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและคำบอกเล่ามากมาย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งชาวต่างประเทศเข้ามามีบทบาท รวมทั้งมีวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุคนั้นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ที่สำคัญในยุคมหาราช และตามรอยบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในสมัยนั้น อาทิ ขุนศรีวิสารวาจา ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ออกญาวิชาเยนทร์ สมเด็จพระเจ้าเสือ ศรีปราชญ์ และออกญาโหราธิบดี ผู้แต่งหนังสือจินดามณีเล่มแรก บุคคลเหล่านี้มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีบทบาทสำคัญยิ่งที่สร้างให้กรุงอโยธยา เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด!

สารบัญ

1. "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" กษัตริย์นักพัฒนา
2. "สมเด็จพระเทพราชา" ทรราชหรือวีรบุรุษ
3. "สมเด็จพระเจ้าเสือ" พระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายณ์ฯ
4. "เจ้าแม่วัดดุสิต" ผู้เปี่ยมด้วยพระบารมี
5. "ออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก)" ขุนศึกคู่พระทัย
6. "ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตแห่งสยาม
7. "ออกญาวิชาเยนทร" ชาวต่างชาติที่คิดจะยึดสยาม
8. "ท้าวทองกีบม้า" ราชินีแห่งขนมไทย
9. "กรมหลวงโยธาเทพ" ราชนารีผู้มีบทบาทสำคัญ
10. "ออกญาโหราธิบดี" ยอดปราชญ์แห่งแผ่นดิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167944241 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บุ๊คสโตน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน