0
แพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562)
รวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามบทบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2562 ทั้งเรื่องของ ทรัพย์ และ มรดก
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562)" เล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแพ่งพิศดาร โดยเพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ภายในเล่มได้ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์ และ มรดก อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ การทำคดี หรือเป็นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป

สารบัญ

ทรัพย์สิน
- ทรัพย์, ทรัพย์สิน
- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
- บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
- ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
ฯลฯ

มรดก
- มรดก การตกทอดแห่งทรพัย์มรดก
- การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
- การตัดมิให้รับมรดก
- การสละมรดก
- พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164859227 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน