0
แมคคาทรอนิกส์ เล่ม 1 การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า
นิวแมติกส์
ไฮดรอลิกส์
โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์
อนาลอก คอนโทรลเลอร์

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
แมคคาทรอนิกส์และความหมาย
การควบคุมอัตโนมัติ
องค์ประกอบการควบคุม
ลักษณะการควบคุม
อุปกรณ์ในระบบควบคุม
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ลอจิกและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดแรงและน้ำหนัก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดการไหล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดความดัน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
บทที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
มอเตอร์สเตปปิ้ง
บทที่ 5 การควบคุมมอเตอร์
วงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์
การสตาร์มอเตอร์โดยตรง
การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส
การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า
การควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานเรียงกัน
การสตาร์ทมอเตอร์แบบสลิปริง
การสตาร์ทซิงโครนัสมอเตอร์
บทที่ 6 ระบบนิวแมติกส์
เครื่องอัดลม
เครื่องระบายความร้อน
ถังเก็บลม
เครื่องกำจัดความชื้น
ชุดบริการ
อุปกรณ์ทำงาน
วาล์วในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 7 นิวแมติกส์ไฟฟ้า
การควบคุมการทำงานแบบจังหวะ
การควบคุมการทำงานแบบหลายจุด
การควบคุมการทำงานแบบค้างสภาวะ
การควบคุมการทำงานด้วยรีดสวิทซ์
การควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์ความดัน
การควบคุมการทำงานด้วยตัวนับ
การควบคุมการทำงานด้วยเซนเซอร์
การควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง
บทที่ 8 ระบบไฮดรอลิกส์
ปั๊มไฮดรอลิกส์
อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์
วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์
อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 9 ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
การควบคุมการทำงานแบบจังหวะ
การควบคุมการทำงานด้วยสมิตสวิทซ์
การควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์ความดัน
การควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
การควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง
บทที่ 10 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
ความหมายของ PC/PLC
โครงสร้าง
ฮาร์ดแวร์
ซอฟท์แวร์
บทที่ 11 PC/PLC กับการประยุกต์ใช้งาน
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้งาน
การควบคุมมอเตอร์ด้วย PC/PLC
การควบคุมนิวแมติกส์ด้วย PC/PLC
การควบคุมไฮดรอลิกส์ด้วย PC/PLC
บทที่ 12 อนาลอกคอนโทรลเลอร์
เครื่องควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องควบคุมแบบนิวแมติกส์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747445891 (ปกอ่อน) 327 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
เดือนปีที่พิมพ์: 11/1997
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน