0
แมลงในสวน
ชุดบูรณาการทักษะทางด้านความคิด การสังเกต และการจดจำ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก มารู้จักกับแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มีเรื่องราวไม่เล็กเลย
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แมลงในสวน" เล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก มารู้จักกับแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มีเรื่องราวไม่เล็กเลย โดยจะสอดแทรกความรู้เชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรชีวิต การเกิดจนถึงการตายไป ซึ่งจะเป็นวัฏจักรของชีวิตสัตว์ที่แสนสั้น แต่จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด เด็ก ๆ จะเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของแมลง เพื่อให้ได้รู้ถึงความเป็นไปเป็นมาและความหมาย เสริมสร้างจินตนาการเกี่ยวกับการได้เห็นรูปร่างของแมลง รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่ดี มีคุณธรรม ไม่รังแกสัตว์แม้จะเป็นเพียงแมลงตัวเล็ก ๆ ก็ตาม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735405145 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 210 x 258 x 2 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน