0
แม่เล่าให้ฟัง
เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" ในช่วง พ.ศ.2443-2481
หนังสือ99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แม่เล่าให้ฟัง" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" และความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

    นอกจากจะได้รับอรรถรสจากพระนิพนธ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องสอนใจในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักทำความดีเพื่อความดีโดยไม่หวังผล ละเว้นความละโมบ ความริษยาอาฆาต ให้พอใจในสถานภาพของตน และรู้จักการให้ ตลอดจนคุณธรรมอื่น ๆ อันควรยึดเป็นหลักของชีวิต

    สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ท่านได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยเห็นเจนตาจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทหาร ตำรวจ ว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงมีพระอารมณ์ละเอียดอ่อน ทรงตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี และทรงเข้าพระทัยถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาค 1 "แม่เล่าให้ฟัง..."
- ชีวิตในบ้าน ตั้งแต่เกิดถึง 7-8 ขวบ
- จากบ้านไป
- ไปต่างประเทศ
- ชีวิตสมรส
- ลูกสามคนเกิด
ฯลฯ

ภาค 2 "แม่สนิทสนมสมาคมกับ..."
- Democrite เดโมคริต
- Epictete เอปิคเตท
- Descartes เดส์คาร์ตส์
- La Rochefoucauld ลารอชฟูโคล์ด์
- Pascal ปาสคัล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167681191 (ปกอ่อน) 286 หน้า
ขนาด: 125 x 185 x 18 มม.
น้ำหนัก: 266 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน