0
แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย พ.3 ฉบับปรับปรุง (PDF)
หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดเรื่อง "แรงงาน" พร้อมฉายให้เห็นอำนาจและพลังของชนชั้นกรรมกร เหมือนกับที่ "ถวัติ ฤทธิเดช" ได้แสดงออกมาให้ประจักษ์ชัดในหนังสือเล่มนี้แล้ว
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในยุคสมัยที่หาผู้หาญกล้าวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครองได้ยากเฉกเช่นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ "ถวัติ ฤทธิเดช" ผู้นำกรรมกรรถรางที่หลายคนให้สมญานามว่า "วีรบุรุษคนแรกของขบวนการกรรมกรไทย" คือหนึ่งในคนที่ยืนหยัดต่อสู้ในเชิงหลักการและเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการยื่น "ฎีกา" เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ที่ชนชั้นกรรมกรพึงได้รับ และตั้งคำถามที่มาก่อนกาลถึงความฉ้อฉลของผู้ถืออำนาจรัฐในขณะนั้น

    หลังการปฏิวัติสยาม 2475 แม้กลุ่มผู้ถืออำนาจรัฐจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิม ถวัติยังคงเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ไม่ให้รัฐบาลหรือนายทุนมากระทำการกดขี่และขูดรีดชนชั้นกรรมกร ด้วยอุดมการณ์ที่หนักแน่นนี้ จึงนำไปสู่กรณี "คดีพระปกเกล้า" ที่ถวัติยื่นฟ้องคดีอาญาต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ "ทรงบริภาษใส่ความเป็นการหมิ่นประมาทข้าพเจ้า" เพราะถวัติเชื่อว่า "ในเมื่อพระมหากษัตริย์กระทำผิด ผู้ถูกประทุษร้ายหรือเสียหาย มีอำนาจฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้" 

    หลังจากห่างหายไปเกือบ 17 ปี "แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย" ผลงานของ "ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์" เล่มนี้ หวนคืนสู่มือผู้อ่านอีกครั้ง เพื่อให้เรื่องราวของสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่กลับมามีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีบทความพิเศษของ "ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ" ที่ชวนให้ผู้อ่านได้เข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดเรื่อง "แรงงาน" พร้อมฉายให้เห็นอำนาจและพลังของชนชั้นกรรมกร เหมือนกับที่ "ถวัติ ฤทธิเดช" ได้แสดงออกมาให้ประจักษ์ชัดในหนังสือเล่มนี้แล้ว

สารบัญ

1. ชีวิต-การต่อสู้ของถวัติ ฤทธิเดช และบทบาทของถวัติในประวัติศาสตร์ไทย
- ชีวิตในวัยเยาว์
- เริ่มชูธงกรรมกร
- ในฐานะนักหนังสือพิมพ์
- เข้าตะรางครั้งที่ 1
- ก่อตั้งสถานแทนทวยราษฎร์
ฯลฯ

2. สังเขปความคิดของถวัติ ฤทธิเดช ในด้านต่าง ๆ
- ความจริงของราษฎร
- กรรมกรและความเป็นทาส
- มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน
- การสอดส่องและควบคุมข้าราชการ
- พระมหากษัตริย์และราชวงศ์
ฯลฯ

บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

- คำนำเสนอโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
- บทความพิเศษโดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

คำนิยม
ในงานการศึกษาประวัติและผลงานของนายถวัติ ฤทธิเดช ของศิโรตม์ชิ้นนี้ นับได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างดี ซึ่งหวังว่าจะช่วยเบิกทางให้กับตัวตนของสามัญชนในประวัติศาสตร์ไทย (ตามถ้อยคำของผู้เขียน) ให้แผ่ขยายกว้างขวางออกไป ดุจเดียวกับการขุดค้นโดยคนรุ่นใหม่ถึงเรื่องราวของบุคคลที่ชนชั้นนำพยายามขูดลบขีดฆ่าออกจากปูมการเปลี่ยนแปลงสังคมของเรา นับตั้งแต่นายปรีดี พนมยงค์ เป็นต้นมา ซึ่งจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้ เริ่มทยอยปรากฎให้เห็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ แห่งเมืองอุบล นายเตียง สิริขันธ์ แห่งสกลนคร ฯลฯ โดยแทบจะไม่ต้องเอ่ยถึง ก.ศ.ร. กุหลาบ, เทียนวรรณ จนถึงนายจิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งมีการศึกษาที่ลึกซึ้งและมีชีวิตชีวามากขึ้น ๆ อย่างควรแก่การสำเหนียกส. ศิวรักษ์
ในบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อคนงานนั้น ชื่อของ "ถวัติ ฤทธิเดช" นั้นอยู่แถวหน้าสุดในฐานะนักต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรในหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการกรรมกรไทย หลายคนให้สมญานามเขาว่า "วีรบุรุษคนแรกของขบวนการกรรมกรไทย" เรื่องราวของถวัติ ฤทธิเดชเป็นตำนานที่กล่าวขานอย่างภาคภูมิใจในขบวนการกรรมกรไทย แต่ก็ยังคงเป็นตำนานที่ลึกลับไม่กระจ่างชัดอยู่นั่นเอง ผมขอถือโอกาสขอบคุณคุณศิโรตม์แทนผู้อ่านและกรรมกรไทย และอยากให้หลายๆ คนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักอ่านทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสหภาพแรงงาน แบบฉบับของการเป็นนักต่อสู้ที่องอาจกล้าหาญของถวัติ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมนี้อย่างแท้จริงดำริห์ เรืองสุธรรม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840223708 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน