0
แสงสว่างปลายอุโมงค์ (PDF)
อนาคตประเทศเดินทางไหน?
ผู้เขียน กมล กลมตระกูล
e-books(PDF) ?154.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อเขียนส่วนใหญ่ที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ “เดินคนละฟาก” ในหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” และนำมาปรับปรุง เพิ่มรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลให้ทันเหตุการณ์กับยุคสมัย เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจทำความเข้าใจและมองปัญหาแบบภาพรวมหรือภาพใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคโลกไร้พรมแดน แต่อุดมด้วยการเอารัดเอาเปรียบเหมือนยุคล่าอาณานิคมที่มีการกดดัน หลอกลวงและโฆษณาชวนเชื่อให้สร้างกติกาการค้าที่เหมือนสัญญาเบาริงระดับสากล   

สารบัญ

- สิงคโปร์โมเดล (จากมีสู่หมดเมื่อสิงคโปร์ไล่ล่าไทย)
- 40 ตระกูลมหาเศรษฐีครองประเทศ
- ความเหลื่อมล้ำมองจากหนี้ต่อครอบครัว
- แนวทางปฏิรูปประเทศไทย
- เมื่อเวเนซูเอลาไล่ล่าโลกาภิวัตน์
- การผูกขาดสื่อมวลชนโลก
- ลาตินอเมริการเจอใบสั่งยา
- เบื้องหลังโศกนาฏกรรมวิกฤติการเงินกรีซ
- การเกษตรแบบตีตรวน
- เศรษฐกิจโลกปีอันตราย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165104623 (PDF) 336 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน