0
แสงสว่างแห่งมนุษย์ ตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท
หนังสือเล่มนี้เป็นหนทางที่ชัดเจนมีแนวทางปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายไม่หลงทาง ไม่เหลือวิสัย มีหลักเกณฑ์สำหรับตรวจสอบตนเองและผู้อื่น จึงเหมาะกับการใช้ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็นอย่างดี
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แสงสว่างแห่งมนุษย์ ตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงจากการค้นคว้าใน "พระไตรปิฎก" เป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องราวและความเป็นมาที่เกี่ยวกับอริยสัจ 4 คือ เรื่องราวความเป็นมาในความทุกข์ของมนุษย์ สาเหตุที่ทำให้เกิดหรือเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ความหลุดพ้นจากความทุกข์อันเป็นเป้าหมาย วิธีการในการปฏิบัติให้หลุดพ้นเข้าสู่จุดหมายอันสูงสุด เนื้อหาในเล่มเป็นหนทางที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมาย ไม่หลงทาง ไม่เหลือวิสัย มีหลักเกณฑ์สำหรับตรวจสอบตนเองและผู้อื่น จึงเหมาะสำหรับการใช้ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 แสงสว่างแห่งมนุษย์
บทที่ 2 สังโยชน์
บทที่ 3 มรรคผลในพุทธศาสนาเถรวาท
บทที่ 4 วิธีละสังโยชน์เพื่อบรรลุมรรคผล
บทที่ 5 แสงสว่างแห่งมนุษย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164789135 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน