0
แสงหนึ่งคือรุ้งงาม แสงนั้นมิจางหาย (บรรจุกล่อง : Book Set)+VCD
"แสงนั้นมิจางหาย" เป็นหนึ่งในหนังสือชุด ที่ต่อเนื่องจากภาคแรกคือ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม"
หนังสือ1,200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แสงนั้นมิจางหาย" เป็นหนึ่งในหนังสือชุด ที่ต่อเนื่องจากภาคแรกคือ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" ซึ่งในครั้งนั้นได้จัดทำเพื่อประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ จากนั้นเพียงไม่กี่เดือนต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาจึงมีดำริในการจัดทำ หนังสือ "แสงนั้นมิจางหาย" ดังความตอนหนึ่งในบทส่งท้ายว่า การทำหนังสือ "แสงนั้นมิจางหาย" เล่มนี้ ก็เพื่อสืบทอดต่อจากหนังสือ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" ให้เห็นว่างานของแม่นั้นจะไม่เลือนหายไปกับกาลเวลา...คณะกรรมการของทุนการกุศลสมเด็จย่า และทุนการกุศล กว ยังคงสืบสานความมุ่งมั่นของแม่ต่อไปไม่ดับสูญดังเช่นชื่อหนังสือ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748132839 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 214 x 249 x 46 มม.
น้ำหนัก: 1725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน