0
แหล่งพลังงานจิ๋ว : วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและไพโรอิเล็กทริก
หนังสือ161.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง85.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740329367 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน