0
โครงงานภัยธรรมชาติ (PDF)
เรียนรู้ภัยธรรมชาติ 11 เรื่องด้วยอุปกรณ์หาง่ายใกล้ตัว กับ 25 การทดลอง เหมาะสำหรับประถมปลาย-มัธยมต้น
หนังสือ150.10 บาท
e-books(PDF) ?126.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือ "โครงงานภัยธรรมชาติ" เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้ง 11 เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว สึนามิภูเขาไฟระเบิด พายุทอร์นาโด พายุเฮอร์ริเคน น้ำท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน พายุหิมะ หิมะถล่ม ไฟป่า และเหตุการณ์ผิดปกติ อาทิ การระเบิดของสะเก็ดดาว แก๊สใต้ทะเลสาบ ปล่องภูเขาไฟปะทุ โดยเนื้อหาภายในเล่มได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ ลักษณะของเหตุการณ์ผลกระทบ วิธีการป้องกันและรับมือ และท้ายบทยังมีกิจกรรมการทดลองเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องของภัยธรรมชาตินั้นๆ จำนวน 25 กิจกรรมอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 แผ่นดินไหวและสสึนามิ
บทที่ 2 ภูเขาไฟ
บทที่ 3 พายุทอร์นาโด
บทที่ 4 พายุเฮอร์ริเคน
บทที่ 5 น้ำท่วม
บทที่ 6 ภัยแล้งและคลื่นความร้อน
บทที่ 7 ไฟป่า
บทที่ 8 พายุหิมะและหิมะถล่ม
บทที่ 9 เหตุการณ์ผิดปกติ
บทที่ 10 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160427109 (PDF) 130 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ชื่อเรื่องต้นฉบับNatural Disasters
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Nomad Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน