0
ลด 20%
โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจ แมลงกินได้และแหล่งสารอาหารตามธรรมชาติ (PDF)
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนอีสาน ได้แก่ แมลงและสัตว์อื่นๆ รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ประโยชน์และวิธีการเพาะเลี้ยง
ebook สนพ.นานมีบุ๊กส์ ลด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ128.25 บาท
e-books(PDF) ?86.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งอาหารธรรมชาติของคนอีสาน ได้แก่ แมลงและสัตว์อื่นๆ รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนประโยชน์และวิธีการเพาะเลี้ยง โดยนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง The Poor Land of Plenty : Edible Insects and Other Natural Sources of Nutrients ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจ ถ่ายทอดเป็นคู่มือที่ใช้สะดวกและเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม

สารบัญ

แมลง
- ตั๊กแตนปาทังกา
- ตั๊กแตนโลคัสตา
- มดแดง
ฯลฯ

แหล่งสารอาหารตามธรรมชาติ
- หอยขม
- หอยเชอร์รี
- งูสิง
ฯลฯ

การเพาะเลี้ยง

คำนิยม
"...หนังสือเล่มนี้เกิดจากความสนใจใฝ่รู้และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้แก่ผู้อื่นของผู้เขียน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป"รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ- นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
"...นำเสนอโครงงานวิทย์เชิงสำรวจที่น่าสนใจ ได้รับสารประโยชน์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทย"อ.พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส- ประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
"...ผู้เขียนเป็นเด็กไทยที่มีศักยภาพและมีจิตวิทยาศาสตร์ผลของโครงงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน"รศ.ดร. นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร- รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160416936 (PDF) 161 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน