0
โครงงานวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด (PDF)
สุดยอดคู่มือการเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ผู้เขียน Heather Tomasello, Joyce Henderson
หนังสือ109.25 บาท
e-books(PDF) ?92.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้แนะนำขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จและชนะใจกรรมการที่หลากหลายเทคนิควิธี ไม่ว่าจะเป็น การเลือกโครงงานที่สนใจ การรวบรวมและจัดการข้อมูล สร้างสรรค์การทดลอง การออกแบบบอร์ดโครงงาน ฯลฯ พร้อมทั้งวิธีแก้ไขสารพัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือในการเริ่มต้นทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สารบัญ

1. ถึงเวลาสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
2. เริ่มต้นอย่างไรดี: การเลือกหัวข้อ
3. รวบรวมข้อมูล: คิดเสียว่ากำลังตามล่าหาขุมทรัพย์
4. จะเกิดอะไรขึ้น: ตั้งสมมติฐาน
5. ทดสอบสมมติฐาน: การทดลอง
6. จดบันทึก: บันทึกข้อมูลการสังเกต
7. รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: การจัดการข้อมูล
8. ปะติดปะต่อข้อมูล: การเขียนรายงาน
9. นำเสนอผลงาน: การจัดบอร์ด
10. ทำให้ไร้ที่ติ: ตกแต่งครั้งสุดท้าย
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160410170 (PDF) 118 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน