0
ลด 10%
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หนังสือ178.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) จัดเป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะการได้เข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลแต่ละชนิด ย่อมทำให้เราเข้าใจถึงตรรกะเกี่ยวกับวิธีการสร้าง การดึงข้อมูลออกมาใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อนำขั้นตอนวิธีดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ล้วนจำเป็นต้องได้รับการออกแบบที่ดีและรวมถึงการคัดเลือกโครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ มาใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ทบทวนความรู้เบื้องต้น (Introduction and Review)

 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้น (Introduction)

 • บทที่ 3 อาร์เรย์ (Array)

 • บทที่ 4 ลิงก์ลิสต์ (Linked Lists)

 • บทที่ 5 สแต็ก (Stack)

 • บทที่ 6 คิว (Queues)

 • บทที่ 7 ทรี (Trees)

 • บทที่ 8 กราฟ (Graphs)

 • บทที่ 9 การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting)

 • บทที่ 10 การค้นหาข้อมูล (Searching)
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742124175 (ปกอ่อน) 384 หน้า
  ขนาด: 190 x 240 x 17 มม.
  น้ำหนัก: 660 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 10/2006
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน