0
โคโรนาธรรมะ
ขอพระบารมีพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพลิน แผ่บารมีบรรเทาทุกข์ของมวลมนุษยชาติ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เราจะอยู่เพื่อสิ่งใด" ช่วงเวลาโดนกักตัวเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้อยู่สงบนิ่ง ได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากนัก เราต้องการอาหาร น้ำ เสื้อผ้าสะอาด เตียงที่ไม่ต้องกว้างเกินไป มีเพื่อนพูดคุย มีครอบครัวให้กำลังใจ และได้ทำงานที่รัก ช่วงโดนกักตัวจึงเป็นเวลาเหมาะแก่การ "สำรวจจิตใจ" เราเคยทำอะไรผิดพลาดมาในชีวิต เราจะละเลิกสิ่งใด และเราตั้งใจจะทำสิ่งใดใหม่ ๆ หลังพ้นกักตัวไปแล้ว เราได้รู้สึกถึงความจริงว่า แท้จริงแล้วชีวิตนี้สั้นยิ่งนัก เคยเห็นหน้ากันวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นกันอีกก็เป็นได้ เพราะพญามัจจุราชจะมาเอาชีวิตได้ทุกเมื่อ เมื่อวันนี้ยังมีโอกาสได้หายใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้มีชีวิตอยู่จึงต้องเห็นคุณค่าของ "เวลาในชีวิตที่มี" 

    จะเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคสมัยใด คนเราย่อมมีโอกาสพบกับวิกฤตในชีวิตได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจก แม้แต่เทวดาเองก็ตามต่างมีโอกาสเจอวิกฤตเหมือนกันได้เสมอ แต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ขอเพียงอดทนและตั้งใจสร้างความดี ทำงานอย่างเต็มที่ ชีวิตก็มีโอกาสฟื้นกลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้ง!

สารบัญ

- บทสวดมนต์ขจัดโควิด-19
- บทนำ รู้ทันโรคด้วยทางธรรม
- ติดโควิด-19 ผฃกรรมหรือเรื่องธรรมดาทางโลก
- เกณฑ์วินิฉัยการติดโควิด-19 ในทางพุทธศาสนา
- พรหมวิหาร 4 ธรรมที่ป้องกันโควิด-19
- ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
- ใช้ชีวิตอย่างมีสติ แยกแยะ วิเคราะห์สิ่งหลอกลวง
- กลัวอย่างพอดี
- เปรตโควิด
- ในวิกฤต ทุกชีวิตย่อมมีโอกาสเสมอ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306324 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน