0
โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 3 สรุปเนื้อหา PAT 3 ข้อสอบ Warm up 3 ชุด และข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด
ผู้เขียน ฑิมภ์ธนา หลี
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสถิติข้อสอบ PAT 3 ที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อให้ผู้อ่านได้จัดลำดับความสำคัญในการทบทวนเนื้อหา พร้อมทั้งสรุปสูตรและเนื้อหาที่จำเป็น ทุกสูตรในหนังสือเล่มนี้จะได้ใช้ในการสอบแน่นอน!!! นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้จัดทำข้อสอบ Warm Up ให้ประเมินตนเองในขั้นแรก และข้อสอบเสมือนจริง ซึ่งอ้างอิงจากข้อสอบปี 62-63 ถ้าอยากรู้ว่าข้อสอบจริงหน้าตาเป็นยังไง หนังสือเล่มนี้ช่วยได้ เสมือนทำข้อสอบเก่าจริง ถ้าทำเล่มนี้ได้ ก็สามารถทำข้อสอบจริงได้แน่นอน!!!

สารบัญ

วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 3
- ต้องรู้ก่อน...ข้อสอบ PAT 3
- วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
- วิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย
- ความยากง่ายของข้อสอบ

สรุปเนื้อหา PAT 3 แบบกระชับความรู้
0. ความรู้ที่ควรทราบก่อนสอบ (Basic)
1. วิชาฟิสิกส์ (Physics)
2. วิชาเคมี (Chemistry)
3. วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematic)
4. พื้นฐานวิศวกรรม

ข้อสอบ Warm Up
- ข้อสอบ Warm Up 01 - 03
- เฉลยข้อสอบ Warm Up 01 - 03

ข้อสอบเสมือนจริง
- ข้อสอบเสมือนจริง ปี 62 - 63
- เฉลยข้อสอบเสมือนจริง ปี 62 - 63

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307253 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 19 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน