0
โจทย์ปัญหา : ชุด Mini-Math แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 3
แบบฝึกหัดหลายรูปแบบ ฝึกแก้โจทย์เป็นขั้นตอน ช่วยให้ทำโจทย์แบบพลิกแพลงได้ มีวิธีพับ Mini-Math ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สร้างสรรค์สมุดแบบฝึกหัดเล่มเล็กด้วยไอเดียของตัวเอง และนำไปถ่ายเอกสารทำใบงานได้อย่างไม่จำกัด
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชุด Mini-Math แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา" เหมาะสำหรับเป็นสื่อเสริมการสอนที่ช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้โจทย์คณิตศาสตร์ในเล่ม จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นที่จะแก้โจทย์คณิตศาสตร์เหล่านี้ให้สำเร็จ ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาในการเชื่อมโยง
ข้อมูลอันหลากหลายอย่างมีปฏิภาณอีกด้วย

    โดยในเล่มนี้มีแผ่นแบบสำหรับพับสมุด Mini-Math ซึ่งแต่ละแผ่นนำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ โดยผ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลากหลายประเภท นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดประเภทเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหตุผล จนได้เรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ดังกล่าวและค่อย ๆ พัฒนาทักษะของตนในการแก้โจทย์ปัญหา ให้ชำนาญขึ้นได้ จึงเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เหมาะสำหรับเป็นสื่อเสริมการสอนที่ช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- โจทย์ต่าง ๆ ในหนังสือสอดคล้องกับเนื้อหาในห้องเรียน
- ความพิเศษคือผู้เรียนสามารถวัดผลเนื้อหาแต่ละส่วนได้ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนใช้วิธีการเล่นเพื่อทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของตัวเอง โดยไม่รู้สึกกดดันกับการวัดผลแต่อย่างใด
- แบบฝึกหัดชุดนี้ทำให้คุณครูสามารถถ่ายเอกสารโจทย์เพื่อแจกให้กับเด็ก ๆ ในห้องเรียนได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010028148 (ปกอ่อน) 44 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 4 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน