0
โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6
เป็นแนวข้อสอบที่ไม่สนใจว่า นักเรียนจดจําเนื้อหาที่เรียนไปได้มากแค่ไหน แต่เป็นแนวข้อสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบว่า นักเรียนสามารถจะนําสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตได้หรือไม่
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบ O-NET เพื่อเก็บคะแนนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งตัวนักเรียนและพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาที่ต้องสอบ O-NET นั้น นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความเครียดเกิดขึ้น ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะสอนบุตรหลานได้ยากกว่าการสอนเพื่อการสอบประจำภาคเรียน หรือการสอบในชั้นเรียน

    แนวข้อสอบในหนังสือ "โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6" เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อเน้นให้นักเรียนหรือบุตรหลานของคุณทำคะแนนได้ดี เพื่อนำคะแนนสอบ O-NET ไปรวมกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โดยที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถสอนหรือแนะนำให้บุตรหลานของคุณทบทวน ทดลองทำแนวข้อสอบในเล่มนี้ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของคุณจะได้คะแนนสูง เพิ่มโอกาสในการสอบติด ให้คุณและบุตรหลานของคุณได้สมหวังตามตั้งใจเอาไว้ได้อย่างแน่นอน!

สารบัญ

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491366 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน