0
โจทย์เคมี พิชิต A-Level
รวมโจทย์เคมีครอบคลุมทุกเรื่อง เตรียมพร้อมสอบ A-Level
ผู้เขียน อาจารย์ไมธ์
หนังสือ474.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เคมี" เป็นวิชาทีต้องเข้าใจทั้งเนื้อหาและการคำนวณ ความยากของวิชาเคมีจึงไม่ไช่เพียงจดจำเนื้อหาและสูตรได้ทั้งหมด แต่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และรู้จักนำไปประยุกด์ใช้กับการคำนวณ เพราะแต่ละสนามสอบมีความยากง่ายและชับซ้อนแตกต่างกัน การฝึกทำโจทย์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเตรียมตัวสอบที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหา รวมทั้งฝึกใช้สูตรกับโจทย์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้จริงในห้องสอบ

    หนังสือ "โจทย์เคมี พิชิต A-Level" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมโจทย์ที่ครอบคลุมทุกเรื่องและทุกระดับความยากของวิชาเคมี พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด รวมถึงเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำและทบทวนจุดที่ควรจำ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ A-Level อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 01 อะตอม
บทที่ 02 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
บทที่ 03 พันธะเคมี
บทที่ 04 โมลและสูตรเคมี
บทที่ 05 สารละลาย
บทที่ 06 สมการเคมี
บทที่ 07 สมบัติก๊าซ
บทที่ 08 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 09 สมดุลเคมี
บทที่ 10 กรด-เบส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164940703 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 21 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์GANBATTE
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน