0
โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ต้องรู้และทำให้ได้
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ และทำให้ได้ก่อนสอบจริงในสนามสอบโอเน็ต
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมโจทย์และแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ที่จำเป็นต้องรู้ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้ออกสอบ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคและวิธีการตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

แนวที่ 1 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
แนวที่ 2 บวก ลบ คูณ หาร ระคน เศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม
แนวที่ 3 โจทย์ปัญหาของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ
แนวที่ 4 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักๆ ของจำนวนนับ
แนวที่ 5 ค่าประมาณใกล้เคียงของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
แนวที่ 6 ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
แนวที่ 7 หาปริมาตรหรือความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แนวที่ 8 อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่ง โดยระบุทิศทางและระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง
แนวที่ 9 หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
แนวที่ 10 หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492134 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 9 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน